Προστατευτικά ακμής

Με τα προστατευτικά ακμής μπορείτε να καλύψετε τις αιχμηρές επιφάνειες των επίπλων με κατάλληλα και ασφαλή αφρώδη προστατευτικά για να μην τραυματίζονται τα παιδιά

Cart
Your cart is currently empty.