Προστατευτικά ακμής

Με τα προστατευτικά ακμής μπορείτε να καλύψετε τις αιχμηρές επιφάνειες των επίπλων με κατάλληλα και ασφαλή αφρώδη προστατευτικά για να μην τραυματίζονται τα παιδιά